Espaniaproducts
Image default
Recreation / Food

De collectieve arbeidsovereenkomst

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een vorm van een contract waar afspraken met werkgevers in staan die een vakbond heeft gemaakt voor de aangesloten werknemers. Deze afspraken omvatten onder andere: loon, pensioen, scholing, toeslagen, vakantie en werktijden.

 

Een collectieve arbeidsovereenkomst geldt, zoals de naam al doet vermoeden, voor een collectief. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden meestal gesloten voor sectoren, bijvoorbeeld de CAO bouw of CAO Schilders.

 

Een sector-cao geldt in principe voor iedereen die lid is van een organisatie die een cao heeft afgesloten: een werkgeversorganisatie of vakbond. Veel vakbonden vragen echter aan de minister van Sociale Zaken of hij of zij ervoor wil zorgen dat álle ondernemingen in de desbetreffende sector de cao gaan toepassen. De cao is dan geldig vanaf het moment dat de minister de algemeen verbindend verklaring afgeeft.

 

Een collectieve arbeidsovereenkomst is meestal een jaar of enkele jaren geldig, maar nooit langer dan vijf jaar. Als er na de afloop van de bepaalde periode nog geen nieuwe cao is, dan blijft de oude cao doorwerken.

 

Een contract mag afwerken van de collectieve arbeidsovereenkomst. In een collectieve arbeidsovereenkomst staat namelijk waar een werkgever minimaal aan moet voldoen. Een individueel contract mag dus niet minder bieden dan in de collectieve arbeidsovereenkomst staat, maar meer mag dus wel.

 

Je kunt als werknemer zelf controleren of je werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst naleeft. Mocht dit niet het geval zijn, moet je dit altijd aankaarten bij je werkgever. Dit kan in overleg met een kaderlid in het bedrijf of via de ondernemingsraad. Als de werkgever de cao voor jou niet nakomt, geldt dit waarschijnlijk ook voor je collega’s. Zorg er dan voor dat je collega’s ook de misstanden aankaarten bij de werkgever, want samen sta je sterker. Je kunt ook de vakbond op de hoogte stellen van het niet naleven van de collectieve arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de vakbond een gesprek aangaan met de werkgever, waarna de werkgever hopelijk zijn gedrag verbeterd.